Trycksaker

Trycksaker

Med känsla för detaljer

För att du skall få en så bra slutprodukt som möjligt, kontrollerar vi alltid ditt original före det går till tryck. Innan hela upplagan trycks tar vi fram och sätter vi ihop ett färdig ex för att granska texter och bilder, allt för att din trycksak skall bli som du förväntar dig.

Kompletta produkter

Med eget bokbinderi har vi full kontroll över hela produktionen från papper till slutfinish. Detta ger oss större flexibilitet och möjlighet att snabbt producera upplagor eller ett provtryck för den rätta känslan.

Personifierade trycksaker

Vi producerar även trycksaker med adressering eller personalisering utifrån variabeldata, samt tar fram specialtrycksaker på udda material som plast och självhäftande.

Kvalitet

Vi går igenom original och granskar provtryck, allt för att trycksakerna skall bli som du förväntar dig.

Miljö

Vi trycker digitalt som är miljövänligare och i vår verksamhet strävar vi alltid efter en hållbar produktion.